Říjen 2008ANKETA

21. října 2008 v 16:44

FONTÝNY

20. října 2008 v 11:26


SUPER VTÍPEK

14. října 2008 v 16:29 *♥VTÍPKY
Žena příjde ke knězi a říká: "Otče, přicházím s problémem. Doma mám dva papoušky, samičky, a ty pořád opakují jednu a tutéž větu." "Jakou větu, dcero?" táže se kněz. "No, # říkají: Ahoj, my jsme dvě coury, nechcete se pobavit?"# "To je ale obscénní," Pak se ale zamyslí a povídá: "Možná, že bych věděl o něčem, co by váš problém mohlo vyřešit. Doma mám dva papoušky, samečky, které jsem naučil modlit se a číst bibli. Přineste své papoušky ke mně domu, dáme je do klece k Johanovi a Josefovi, a oni naučí ty dvě vaše nezbednice zbožnosti a # modlitbám. Pak jistě přestanou opakovat tu... frázi." "Děkuji mnohokrát, otče, Bůh vám to zaplať. Tohle by skutečně mohlo pomoci,"odpoví žena. Příští den přinese # své dvě papoušice ke knězi domů. Když vstoupí do bytu, skutečně uvidí v kleci dva papoušky, kteřídrží růženec a modlí se. Žena s nadšením přistoupí ke kleci a vpustí do ní své dvě papoušice. Po několika vteřinách se z klece ozve: "Ahoj, my jsme dvě coury, nechcete se pobavit?" Místností se rozhostí napjaté ticho. Pak se jeden šokovaný papoušek podívá na druhého a povídá: "Odlož růženec, Pepo, naše modlitby byly vyslyšeny".......